Концесии
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
O - 001163 общинска концесия за услуга за Язовир "Красава", област Перник, община Брезник, населено място Красава с орган, представляващ концедента - кмета на община Брезник, предоставена на "БОКА 2020" ЕООД с БУЛСТАТ 204263869 за срок от 15 години от 19.10.2017 г.
O - 001162 общинска концесия за услуга за язовир в землището на с. Дъскот, област Велико Търново, община Павликени, населено място Дъскот с орган, представляващ концедента - кмета на община Павликени, предоставена на "Агропо-2003" ЕООД с БУЛСТАТ 104612711 за срок от 25 години от 01.12.2017 г.
O - 001161 общинска концесия за услуга за Язовир "Извор", представляващ имот № 0087008 и имот №0087009, в местността "Попова падина", област София, община Сливница, населено място Извор с орган, представляващ концедента - кмета на община Сливница, предоставена на "ВАСИЛЕН МИТОВ" ЕООД с БУЛСТАТ 200779176 за срок от 20 години от 02.10.2017 г.
O - 001160 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ имот № 012018, находящ се в землището на с. Горна Василица, в местността "Полето", област София, община Костенец, населено място Горна Василица с орган, представляващ концедента - кмета на община Костенец, предоставена на "ГЕЙМ УОТЪР" ЕООД с БУЛСТАТ 204564228 за срок от 35 години от 05.10.2017 г.
O - 001159 общинска концесия за услуга за Язовир, представляващ поземлен имот № 000129, ЕКАТТЕ 47278, в местността "Кара егрек", област Хасково, община Симеоновград, населено място Симеоновград с орган, представляващ концедента - кмета на община Симеоновград, предоставена на "БУЛФИШ 2012" ЕООД с БУЛСТАТ 202327312 за срок от 25 години от 05.10.2017 г.
O - 001158 общинска концесия за услуга за Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, находящ се в гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Стефан Караджа", УПИ І - Паркинг в кв. 156 "а", област Пазарджик, община Пазарджик, населено място Пазарджик с орган, представляващ концедента - кмета на община Пазарджик, предоставена на "ИРОН" ООД с БУЛСТАТ 112529279 за срок от 35 години от 26.09.2017 г.
O - 001157 общинска концесия за услуга за Язовир "ПРАВЕЦ", ПИ № 505.7085 и № 505.7086, и Язовир "СКЪРНАВА", ПИ № 001968 в местността "Язовира", махала "Скърнава", област София, община Правец, населено място Правец с орган, представляващ концедента - кмета на община Правец, предоставена на "ТЕРА ТУР СЕРВИЗ" ЕООД с БУЛСТАТ 040902318 за срок от 15 години от 05.08.2016 г.
O - 001156 общинска концесия за услуга за ЯЗОВИР, кад. № 000314, област Хасково, община Димитровград, населено място Ябълково с орган, представляващ концедента - кмета на община Димитровград, предоставена на "БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ" ЕООД с БУЛСТАТ 200410503 за срок от 15 години от 20.06.2017 г.
O - 001155 общинска концесия за услуга за Язовир "ОСИКОВИЦА", област София, община Правец, населено място Осиковица с орган, представляващ концедента - кмета на община Правец, предоставена на "УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ" ООД с БУЛСТАТ 204325616 за срок от 15 години от 28.03.2017 г.
O - 001154 общинска концесия за услуга за Язовир в землището на с. Блъсково, област Варна, община Провадия, населено място Блъсково с орган, представляващ концедента - кмета на община Провадия, предоставена на "Ви Ен Джи Пауър" ЕООД с БУЛСТАТ 201670564 за срок от 20 години от 19.05.2017 г.
версия 3.1.1