Концесии
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
O - 001151 общинска концесия за строителство за "Проектиране, изграждане и експлоатация на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" в поземлен имот № 61813.424.452, с площ от 102 989 кв.м., в местността "Байова борика", землището на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград", област Благоевград, община Разлог, населено място Разлог с орган, представляващ концедента - кмета на община Разлог, предоставена на "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД с БУЛСТАТ 202909921 за срок от 35 години от 13.04.2017 г.
O - 001150 общинска концесия за услуга за "Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 225.00 кв.м., находяща се в УПИ VІ - читалище, кв. 7 по регулационния план на с. Негушево, община Горна Малина, с площ на УПИ от 2 260 кв.м.", област София, община Горна Малина, населено място Негушево с орган, представляващ концедента - кмета на община Горна Малина, предоставена на "ВИХРОВЕНИЯ" ЕООД с БУЛСТАТ 202567866 за срок от 35 години от 19.02.2015 г.
O - 001149 общинска концесия за услуга за Микроязовир „Тимарево”, област Шумен, община Хитрино, населено място Тимарево с орган, представляващ концедента - кмета на община Хитрино, предоставена на "ГАЛАТЕЯ 2020" ЕООД с БУЛСТАТ 204284799 за срок от 25 години от 04.04.2017 г.
O - 001148 общинска концесия за услуга за рибарник в местността "Гаргалъка", област Велико Търново, община Павликени, населено място Долна Липница с орган, представляващ концедента - кмета на община Павликени, предоставена на "ТЕРВЕЛ 2014" ООД с БУЛСТАТ 203160001 за срок от 25 години от 02.03.2017 г.
O - 001147 общинска концесия за услуга за ЯЗОВИР "ТАТАРОВО ДЕРЕ", представляващ имот № 000287, област Хасково, община Тополовград, населено място Хлябово с орган, представляващ концедента - кмета на община Тополовград, предоставена на "КОРНУКОПИЯ ПРИМ" ЕООД с БУЛСТАТ 204433015 за срок от 25 години от 15.02.2017 г.
O - 001146 общинска концесия за услуга за ЯЗОВИР "ЧЕРНОЗЕМ" /Слънчев извор/, представляващ ИМОТ № 000196, в местността "Чернозем", област Хасково, община Тополовград, населено място Тополовград с орган, представляващ концедента - кмета на община Тополовград, предоставена на "МАРТ - АГРО 2011" ЕООД с БУЛСТАТ 201660125 за срок от 25 години от 15.02.2017 г.
O - 001145 общинска концесия за услуга за рибарник в местността "Бели бряг", област Велико Търново, община Павликени, населено място Павликени с орган, представляващ концедента - кмета на община Павликени, предоставена на "ВИДРА 1954" ЕООД с БУЛСТАТ 204450961 за срок от 25 години от 21.02.2017 г.
O - 001144 общинска концесия за услуга за рибарник № 56 в землището на с. Горна Липница, област Велико Търново, община Павликени, населено място Горна Липница с орган, представляващ концедента - кмета на община Павликени, предоставена на "АГРО НИКИ" ЕООД с БУЛСТАТ 104698112 за срок от 25 години от 20.02.2017 г.
O - 001143 общинска концесия за услуга за Язовир "Засмяно", област Варна, община Аксаково, населено място Засмяно, Радево с орган, представляващ концедента - кмета на община Аксаково, предоставена на "Интели инвест" ЕООД с БУЛСТАТ 148089270 за срок от 30 години от 02.04.2017 г. прекратена на 02.03.2017
O - 001142 общинска концесия за услуга за "Спортно съоръжение - тенис кортове", област Бургас, община Айтос, населено място Айтос с орган, представляващ концедента - кмета на община Айтос, предоставена на "НИКС СПОРТ" ЕООД с БУЛСТАТ 203946342 за срок от 15 години от 14.02.2017 г.
версия 3.1.1