Концесионери
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница

"Финвест" ЕООДгр. София с БУЛСТАТ831682603, със седалище гр. София, представлявано от Румен Крумов Радевски

"АГРОТРЕЙДИНВЕСТ" ООД
с БУЛСТАТ831583523, със седалище гр. София, представлявано от Радослав Иванов Късметски - управител

"КИК АКТИВ" ООД - гр.Горна Оряховица с БУЛСТАТ104689113, със седалище гр.Горна Оряховица, Област Велико Търново, община Горна Оряховица, представлявано от Красимира Цонева Коцева - управител
версия 3.1.1