Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 012226 Информация за изпълнение на концесионния договор от 31.12.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000448: държавна концесия за услуга за Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна, област Варна, община Варна, населено място Варна с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, предоставена на "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД с БУЛСТАТ 103926826 за срок от 30 години от 30.05.2006 г.
R - 012225 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 01.02.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000764: общинска концесия за услуга за Язовир Каменово, област Разград, община Кубрат, населено място друго населено място с орган, представляващ концедента - кмета на община Кубрат, предоставена на "АРГОС" ЕООД с БУЛСТАТ 116505311 за срок от 25 години от 05.06.2008 г.
R - 012224 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.07.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000312: общинска концесия за услуга за микроязовир с. Водица, рибарник "Водица 6", Рибарник "Водица 7", Рибарник "Водица 8", област Търговище, община Попово, населено място Водица с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на "ФИШ ИНДУСТРИЯ - 2000" ЕООД с БУЛСТАТ 125511092 за срок от 26 години от 28.09.2001 г.
R - 012223 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 30.06.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000274: общинска концесия за услуга за микроязовир с. Паламарца, област Търговище, община Попово, населено място Паламарца с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на ЕТ"Кърджиев-Веселин Димитров-Кольо Николов-Иванка Николова" с БУЛСТАТ 125567461 за срок от 26 години от 20.04.2001 г.
R - 012222 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.01.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000257: общинска концесия за услуга за ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ "ТОАЛЕТНА", област Плевен, община Плевен, населено място Плевен с орган, представляващ концедента - кмета на община Плевен, предоставена на ЕТ *' Бушета - 60 - Красимир Димов - Иванов " с БУЛСТАТ 114036908 за срок от 25 години от 16.03.2001 г.
R - 012221 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 30.09.2016 г.
за концесия с партиден № O - 000156: общинска концесия за добив за минерален извор, област Търговище, община Попово, населено място Попово с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на "Водица Ботълинг" -ООД с БУЛСТАТ 117032402 за срок от 35 години от 07.02.2000 г.
R - 012220 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 14.04.2016 г.
за концесия с партиден № O - 000901: общинска концесия за услуга за Бивша целодневна детска градина 22, град Добрич, област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "БЕСТРЕЙНИНГ" ООД с БУЛСТАТ 124699951 за срок от 20 години от 15.03.2012 г.
R - 012219 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 19.07.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000867: общинска концесия за услуга за Хотел (Хан) от АЕМО "Стария Добрич", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "НАВА-ТУРИСТ" ЕООД с БУЛСТАТ 201429296 за срок от 20 години от 20.06.2011 г.
R - 012218 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 19.07.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000865: общинска концесия за услуга за Гостилница от АЕМО "Стария Добрич", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "НАВА-ТУРИСТ" ЕООД с БУЛСТАТ 201429296 за срок от 20 години от 20.06.2011 г.
R - 012217 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 04.08.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000761: общинска концесия за услуга за "Аптека - традиционни мехлеми сиропи, билкови лекарства", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "Манова" ЕООД с БУЛСТАТ 124717980 за срок от 20 години от 14.08.2008 г.
версия 3.1.1