Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 013401 Информация за изпълнение на концесионния договор от 29.11.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000655: държавна концесия за услуга за "ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС ЗАПАД", ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ БУРГАС, област Бургас, община Бургас, населено място Бургас с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предоставена на "БМФ Порт Бургас" ЕАД с БУЛСТАТ 201618489 за срок от 35 години от 03.05.2013 г.
R - 013400 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000882: общинска концесия за услуга за язовир "МЕДОВИНА", област Търговище, община Попово, населено място Медовина с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на "МАРИЯ-М-65" ЕООД с БУЛСТАТ 201207954 за срок от 35 години от 05.08.2011 г.
R - 013399 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 30.06.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000311: общинска концесия за услуга за язовир, област Търговище, община Попово, населено място Осиково с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на ЕТ"Румен Христов-Фантазия" с БУЛСТАТ 835017750 за срок от 20 години от 28.09.2001 г.
R - 013398 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 20.12.2016 г.
за концесия с партиден № O - 000311: общинска концесия за услуга за язовир, област Търговище, община Попово, населено място Осиково с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на ЕТ"Румен Христов-Фантазия" с БУЛСТАТ 835017750 за срок от 20 години от 28.09.2001 г.
R - 013397 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 20.12.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000305: общинска концесия за услуга за микроязовир "Посабина", област Търговище, община Попово, населено място Посабина с орган, представляващ концедента - кмета на община Попово, предоставена на "ПЪЦИ" ООД с БУЛСТАТ ЕИК 200672701 за срок от 26 години от 20.09.2001 г.
R - 013396 Информация за изпълнение на концесионния договор от 29.11.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000550: държавна концесия за услуга за "ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС ИЗТОК-2", ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ БУРГАС, област Бургас, община Бургас, населено място Бургас с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предоставена на "БМФ Порт Бургас" ЕАД с БУЛСТАТ 201618489 за срок от 35 години от 01.01.2012 г.
R - 013395 Информация за изпълнение на концесионния договор от 30.11.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000653: държавна концесия за услуга за "ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОМ", ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЛОМ, област Монтана, община Лом, населено място Лом с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предоставена на "Порт Инвест" ЕООД с БУЛСТАТ 202299304 за срок от 35 години от 01.05.2013 г.
R - 013394 Информация за изпълнение на концесионния договор от 25.10.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000540: държавна концесия за услуга за Пристанищен терминал "Видин-север" и пристанищен терминал "Фериботен комплекс Видин", части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, област Видин, община Видин, населено място Видин с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предоставена на "Параходство Българско речно плаване" АД, Русе с БУЛСТАТ 827183719 за срок от 30 години от 20.10.2010 г.
R - 013393 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 10.01.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000702: общинска концесия за услуга за Язовир в местността "Куза" с обща площ от 38 дка с.Балканци, област Велико Търново, община Стражица, населено място Балканци с орган, представляващ концедента - кмета на община Стражица, предоставена на ЕТ "АПОЛО - Йордан Йорданов" с БУЛСТАТ 104122910 за срок от 25 години от 15.02.2000 г.
R - 013392 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 10.01.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000076: общинска концесия за услуга за Рибарници в местността "Бекчия ", с. Кесарево, област Велико Търново, община Стражица, населено място Кесарево с орган, представляващ концедента - кмета на община Стражица, предоставена на ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ "АПОЛО - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" с БУЛСТАТ 814201316 за срок от 25 години от 01.05.1999 г.
версия 3.1.1