Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 013087 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013086 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013085 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.01.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013084 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.10.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013083 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013082 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013081 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.01.2016 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013080 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.10.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013079 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.07.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
R - 013078 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.04.2015 г.
за концесия с партиден № D - 000416: държавна концесия за добив за находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик, община Белово с орган, представляващ концедента - министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "Ватия Холдинг" АД с БУЛСТАТ 175080698 за срок от 35 години от 08.12.1998 г.
версия 3.1.1