Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 011968 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 15.06.2017 г.
за концесия с партиден № D - 000656: държавна концесия за строителство за ЦЕНТРАЛНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА ПЛОВДИВ, област Пловдив, община Пловдив, населено място Пловдив с орган, представляващ концедента - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предоставена на "Железопътна гара - Пловдив" ООД с БУЛСТАТ 202479689 за срок от 35 години от 09.03.2015 г.
R - 011967 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000267: общинска концесия за услуга за язовир "Пехчана", област Велико Търново, община Лясковец, населено място Добри дял, Лясковец с орган, представляващ концедента - кмета на община Лясковец, предоставена на "ДЖИ.СИ.ЕН" ЕООД с БУЛСТАТ 104066479 за срок от 30 години от 04.04.2001 г.
R - 011966 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000094: общинска концесия за услуга за язовир "Костимиял - Горен", област Велико Търново, община Лясковец, населено място Лясковец с орган, представляващ концедента - кмета на община Лясковец, предоставена на ЕТ"Лъки - Христо Христов" с БУЛСТАТ 104113644 за срок от 35 години от 31.05.1999 г.
R - 011965 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 14.04.2016 г.
за концесия с партиден № O - 000901: общинска концесия за услуга за Бивша целодневна детска градина 22, град Добрич, област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "БЕСТРЕЙНИНГ" ООД с БУЛСТАТ 124699951 за срок от 20 години от 15.03.2012 г.
R - 011964 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 11.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000834: общинска концесия за услуга за Ученическа спортна школа , област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "ИЗИДА" ООД с БУЛСТАТ 834009551 за срок от 20 години от 12.04.2010 г.
R - 011963 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 02.03.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000543: общинска концесия за строителство за терен в парка "Свети Георги", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на "ЛАЙФ 2017" ООД с БУЛСТАТ 124662892 за срок от 30 години от 31.01.2005 г.
R - 011962 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 16.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000424: общинска концесия за услуга за Работилница "Дърворезба и изработване на уникати от дърво", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на ЕТ"КЕДЪР-КОЛЕВ-КОЙЧО КОЛЕВ" с БУЛСТАТ 124083190 за срок от 20 години от 26.05.2003 г.
R - 011961 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 16.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000422: общинска концесия за услуга за Обущарска работилница, област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на ЕТ"ИВЕЛИН-ИВЕЛИН ИВАНОВ" с БУЛСТАТ 124613938 за срок от 20 години от 26.05.2003 г.
R - 011960 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 16.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000421: общинска концесия за услуга за "Кръчма", област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на ЕТ "ЛИК - Лидия Костадинова" с БУЛСТАТ 124017048 за срок от 20 години от 26.05.2003 г.
R - 011959 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 16.05.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000420: общинска концесия за услуга за Кафене, област Добрич, община Добрич, населено място Добрич с орган, представляващ концедента - кмета на община Добрич, предоставена на ЕТ"МИГ-52-МИНО МИНОВ" с БУЛСТАТ 124028589 за срок от 20 години от 26.05.2003 г.
версия 3.1.1