СТАТИСТИКА за 2017 година

Година :
първа страница предишна страница ... 2014 2015 2016 2017 следваща страница последна страница


Процедури за предоставяне на концесии
Месец Брой процедури за предоставяне на концесия общо Брой процедури за държавни концесии Брой процедури за общински концесии Брой процедури за обществени концесии Брой процедури за съвместни концесии
Януари
Февруари
Март
Април
Май 10  10 
Юни 10  10 
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември 12  12 
Общо 88  87 

Сключени концесионни договори
Месец Брой сключени концесионни договори общо Брой сключени концесионни договори държавни концесии Брой сключени концесионни договори общински концесии Брой сключени концесионни договори обществени концесии Брой сключени концесионни договори съвместни концесии
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо 26  25 

Прекратени процедури за предоставяне на концесия
Месец Брой прекратени процедури за предоставяне на концесия Брой прекратени процедури за предоставяне на държавни концесия Брой прекратени процедури за предоставяне на общински концесия Брой прекратени процедури за предоставяне на обществени концесия Брой прекратени процедури за предоставяне на съвместни концесия
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо 19  19 

Стойност на договорените инвестиции за приключените процедури
Месец Обща стойност на договорените инвестиции Обща стойност на договорените инвестиции за държавните концесии Обща стойност на договорените инвeстиции за общинските концесии Обща стойност на договорените инвeстиции за обществените концесии Обща стойност на договорените инвeстиции за съвместни концесии
Януари BGN - 15429.00  ---  BGN - 15429.00  ---  --- 
Февруари ---  ---  ---  ---  --- 
Март ---  ---  ---  ---  --- 
Април ---  ---  ---  ---  --- 
Май BGN - 271023.96  ---  BGN - 271023.96  ---  --- 
Юни BGN - 151150.00  ---  BGN - 151150.00  ---  --- 
Юли BGN - 7930000.00  ---  BGN - 7930000.00  ---  --- 
Август BGN - 542101.00  ---  BGN - 542101.00  ---  --- 
Септември ---  ---  ---  ---  --- 
Октомври ---  ---  ---  ---  --- 
Ноември ---  ---  ---  ---  --- 
Декември ---  ---  ---  ---  --- 
Общо BGN - 8909703.96  ---  BGN - 8909703.96  ---  --- 


Концесии за строителство
Месец Общ брой концесии за строителство Брой държавни концесии за строителство Брой общински концесии за строителство Брой обществени концесии за строителство Брой съвместни концесии за строителство
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо

Концесии за услуги
Месец Общ брой на концесии за услуги Брой държавни концесии за услуги Брой общински концесии за услуги Брой обществени концесии за услуги Брой съвместни концесии за услуги
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо 24  23 

Концесии за добив
Месец Общ брой на концесиите за добив Брой държавни концесии за добив Брой общински концесии за добив Брой обществени концесии за добив Брой съвместни концесии за добив
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо
версия 3.1.1