НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
Уведомяваме Ви, че системата на Националния концесионен регистър е в процес на актуализация!

За концесии, предоставени по реда на ЗПБ, ЗУЧК, ЗК от 1995 г. и ЗК от 2006 г., натиснете ТУК

версия 1.24.2.1846