Обявления за концесии с трансграничен интерес


Обявленията за концесиите с трансграничен интерес се попълват в електронен формуляр по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (чл. 50, ал. 2 от ЗК). Формулярите може да бъдат изтеглени, след регистрация, от адрес: https://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do.


Обявления за концесии без трансграничен интерес


Обявленията за концесии без трансграничен интерес, а именно:

  • Национално обявление;
  • Обявление за поправка;
  • Обявление за възложена концесия;
  • Обявление за изменение на възложена концесия

се попълват в едноименни електронни формуляри в софтуер на Администрацията на Министерския съвет на адрес: https://office.nkr.government.bg/.

Достъпът до софтуера се осъществява чрез потребителско име, издадено от дирекция „Икономическа и социална политика“ от Администрацията на Министерския съвет. Заявки за създаване и деактивиране на потребители се изпращат чрез официална молба на електронна поща DESP@government.bg

Указания за попълване на електронните формуляри и за управление на процеса от създаване до публикуване на електронни формуляри са вградени в софтуера.

Обявления за изменение на възложена концесия без трансграничен интерес, предоставена по реда на ЗК от 1995 г., ЗК от 2006 г., ЗПБ и ЗУЧК се попълват чрез формуляр за „Обявление за изменение на възложена концесия“ във формат .doc/.docx

  • Обявление за изменение на възложена концесия ( doc , docx )

Указания за попълване на формуляр

версия 1.24.2.1846