На заседанието, проведено на 17 април 2019 г., Министерският съвет одобри съдържанието на партида за процедура за определяне на концесионер по Закона за концесиите и на партида за концесия. Министерският съвет одобри и образец на информация за изпълнението на концесионен договор, както и образец на писмен отчет за проведена процедура за определяне на концесионер по Закона за концесиите.

Дата на публикуване: 19.04.2019

Съдържанието на партидите е в обхвата по чл. 192, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите. Одобрените образци са публикувани в Националния концесионен регистър (НКР), раздел „Информация“, подраздел „Образци“.

За пряк достъп до Образец на отчет за проведена процедура за определяне на концесионер натиснете тук.

За пряк достъп до Образец на информация за изпълнение на концесионен договор натиснете тук.

За предотвратяване на грешки, вкл. допускане на неволни промени при попълването на образците, потребителите имат достъп само до полетата, в които се отбелязва приложима информация или се въвеждат данни.

Дирекция „Икономическа и социална политика“ е на разположение за информация и указания относно попълването на образците. За контакти: Телефон: 02 940 2846; Факс:  02 988 2575; E-mail: DESP@government.bg.


 

версия 1.24.2.1846